Bokningsagent för livemusik till livets viktigaste dag – ert bröllop

Musikbranschen… ett myller av olika komponenter. Svåra, för att inte säga omöjliga, att särskilja från varandra. Som ett kluster av oskiljaktiga delar som på olika sätt är beroende av varandra. Artister, ljus- och ljudtekniker, managers, förlag, distributörer, scentekniker, producenter med flera. Och så då vi agenter. Varför behövs agenter och vad gör vi egentligen?

I min värld består agentens roll i att jobba så hårt och brett som möjligt för att på bästa sätt kratta manegen för så många och så bra betalda uppdrag som möjligt. I min värld är den bästa agenten den som jobbar för artistens bästa och också utför jobbet utifrån en egen erfarenhet i just den marknadsdelen som agenten erbjuder sin hjälp inom. Att finnas där för att marknadsföra sina artister men också för att stödja, ledsaga och bidra utifrån sin erfarenhet. Ett agentskap måste bygga på förtroende och samarbete mellan agent och artist. Tillsammans är vi starkare än var och en.

Vad är då den främsta fördelen med att jobba med en agent? Svaret på den frågan tror jag ligger i följande faktum. Det är alltid lättare för någon annan att sälja in dig som artist än vad det är för dig själv att göra detta. Dessutom visar det på en seriös inställning att någon annan går i god för att du är en aktör att lita på och att anlita för viktiga uppdrag och event så som exempelvis bröllop.

Högtidsportalen

Med en bakgrund som musikterapeut, manager och utbildad sångare med uppdrag på bland annat otaliga bröllop var det ganska naturligt för mig att börja fundera på en agentur och då en som riktar sig helt och nischat mot uppdrag inom just bröllop och de delar som inryms i detta begrepp; vigsel, mingel, fest med mera.

Om ni frågar mig är detta uppdrag de finaste och viktigaste man kan få som musiker. Att få förtroendet att bidra med sång och musik en av många människors viktigaste och finaste stunder är något större än ”bara” själva musicerandet. Du är där som artist, inte för din egen skull, utan för att förhöja dessa människors upplevelser och för att skapa minnen för resten av dessa människors liv. Stora ord? Ja, absolut men jag vet (och säkert du också) av egen erfarenhet att detta är ett faktum.

När jag funderade över idén att starta en agentur för uppdrag på bröllop hade jag fyra olika delar som jag ville ta med mig som värdegrund och som jag såg och ser som lika viktiga i Högtidsportalens arbete:

  • Högtidsportalens artister ska besitta hög musikalisk skicklighet och erfarenhet.
  • Artisterna behöver ha en hög nivå av social kompetens och en förmåga att bemöta människor i känsliga situationer.
  • En vilja att dela med sig av egna erfarenheter och kunskaper.
  • En vilja att höja statusen på denna typ av musikaliska uppdrag.

Det är detta som driver mig och oss på Högtidsportalen. Det är utifrån detta som jag bestämde mig för att förverkliga tankarna om en agentur nischad för uppdrag på bröllop.

Samarbete med Music Handshake

Sedan februari 2021 har Högtidsportalen glädjen att jobba tillsammans med Music Handshake. I och med detta sammanför vi det bästa av två världar. Vi har kvar vårt företag med vår värdegrund, med våra egna sociala kanaler och egen hemsida. Vi behåller också möjligheten till personlig kontakt med oss vilket vi tycker är av stor vikt. Man kan alltid prata med någon hos oss, både som artist och som kund. Med Music Handshake får vi en digital plattform som erbjuder de fantastiska fördelar som de har utvecklat: automatiserade och juridiskt bindande avtal vilket ger trygghet åt både artist och kund, fakturagenerering, automatiserade och snabba utbetalningar av gage. Vi får också en bredare möjlighet att kunna marknadsföra de artister som väljer att signa med oss.

Högtidsportalen jobbar som ”aktiv agent” i samarbete med Music Handshake. Detta innebär att vi arbetar aktivt för att dra in mesta möjliga och välbetalda uppdrag till dig som artist som signar med oss. Vi är engagerade i olika forum för den verksamhet vi jobbar inom och har därmed ständig kontakt med och träffar aktörer som är avgörande för anskaffning av betalda uppdrag. Som artist har du alltid möjlighet att kontakta oss på Högtidsportalen vad det än gäller. Du kan till exempel konsultera oss gällande innehållet i ditt artistprojekt eller gällande prissättning. Du som artist sköter själv om ditt artistprojekt men vi hjälper dig så att det ser så bra ut som möjligt och så att det därmed har största möjliga chans till bra uppdrag.

Tillsammans med Music Handshake vill vi jobba för en modern, trygg och rättvis musikbransch.

Vi hoppas att du vill vara med på resan – varmt välkommen!

Boka musiker till livets viktigaste dag via Högtidsportalen

Skriven av

Peder Cavallius Ekman

Agent - Music Handshake

Okänd titel

00:00

00:00